S hlubokým zármutkem jsme přijali nečekanou zprávu, že ve čtvrtek 7. ledna 2021 zemřel na následky onemocnění COVID-19 jeden ze zakladatelů našeho centra prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Prof. Mejstřík vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze a svá studia završil na London School of Economics se zaměřením na financování konkurence, včetně disruptivních inovací. V roce 1993 založil a následně 17 let vedl Institut ekonomických studií, prestižní ekonomický think tank, kterému se spolu s CERGE-IE podařilo posunout ekonomii vyučovanou na Univerzitě Karlově mezi prvních 100 v oboru ekonomie na světě.

Jeho aktivity se ale nezaměřovaly jen na teorii a akademické prostředí. V posledních třech dekádách opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banka, Evropská komise ve střední a východní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací, a to samostatně i prostřednictvím společnosti EEIP, a.s. K rozvoji mezinárodních vztahů ČR významně přispíval jako honorární konzul Korejské republiky pro obchod a vědeckou a technologickou spolupráci v ČR.

V období pandemie COVID-19 působil profesor Mejstřík jako člen ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu. Stal se také členem expertní skupiny KoroNERV-20, jejímž cílem bylo zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Během našich setkání nás nepřestával překvapovat svými znalostmi, rozhledem a schopností soustředit se to podstatné, bavit smyslem pro humor, nadsázku a zkratku a inspirovat nás svým přístupem k životu a zájmem o lidi a svět kolem sebe.

Upřímnou soustrast jeho blízkým.