V rámci 3. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND bude prostřednictvím Technologické agentury podpořen i Projekt pohonu elektrobusu s IoT systémem pro městskou a meziměstskou dopravu, na jehož řešení se budeme také podílet. Celkem bylo v soutěži podpořeno 45 projektů ze 458 podaných návrhů.

Hlavním cílem projektu je dle Národních priorit orientovaného výzkumu dosáhnout nových užitných vlastností produktů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs, zvýšit úspornost, efektivitu a adaptabilitu v dopravě a elektrotechnice. V rámci realizace projektu dojde také k přirozenému naplnění ostatních cílů, jakými jsou např. zavádění technologií podporujících Průmysl 4.0 nebo zahrnujících vytvoření digitálního dvojčete. 

Hlavním uchazečem projektu je společnost EM Brno s.r.o., dalšími účastníky pak vedle PATRIC České vysoké učení technické v Praze a společnost TechSim Engineering s.r.o.