Díky navýšení rozpočtu 3. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND bude prostřednictvím Technologické agentury nově podpořen i „Dynamický model provozování vodohospodářské infrastruktury“, který byl umístěn na seznamu kvalitních projektů a na jehož řešení se budeme také podílet.

Hlavním cílem je návrh a realizace monitorovacího a vyhodnocovacího systému provozování vodohospodářské infrastruktury. Projekt pak v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, zejména pak s doménou Digitální technologie (Umělá inteligence), bude pracovat s využitím pokročilých algoritmů s prvky umělé inteligence pro vyhodnocování dat ze senzorové sítě. Pro dosažení cíle projektu budou dále implementovány predikční algoritmy pro predikování mimořádných stavů a jejich vliv na celou vodohospodářskou soustavu.

Hlavním uchazečem projektu je společnost D-PLUS Projektová a inženýrská, a.s., dalšími účastníky pak vedle PATRIC České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú.