Naše centrum se stalo členem Národního centra Průmyslu 4.0, které je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Cílem této otevřené akademicko-průmyslové platformy propojující inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace je přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.

NCP 4.0 díky síti propojených testbedů hraje aktivní roli při vytváření ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice a dále poskytuje konzultace, analýzy a řešení v oblasti digitalizace zejména pro malé a střední podniky.

Více informací