HLAVNÍ OBLASTI

DIGITALIZACE

PRŮMYSL 4.0

ENERGETIKA

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

DOPRAVNÍ TELEMATIKA

ELEKTROMOBILITA

CHYTRÁ ODOLNOST

TELEMEDICÍNA

HLAVNÍ AKTIVITY

VÝZKUM A INOVACE

Provádíme nezávislý průmyslový výzkum a experimentální vývoj a ve spolupráci s ostatními partnery z ČR i zahraničí řešíme výzkumné a vývojové projekty.
Hledáme chytrá inovativní řešení na míru a podílíme se na rozvoji inovačního prostředí v ČR, a to jak samostatně, tak v rámci odborných a zájmových uskupení a asociací. Zabýváme se smluvním výzkumem a poskytujeme výzkumné služby.

TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

Vytváříme platformu pro mezinárodní transfer technologií a znalostí, zejména z Izraele a Jižní Koreje.
Úzce spolupracujeme s jeruzalémským akcelerátorem startupů AtoBe, zaměřeným na nejnovější technologie a inženýrství. Společnosti, které prošly jeho programem, získaly celkem více než 30 mil. USD investičního kapitálu a řadu ocenění.

ZHODNOCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ

Pomáháme zavádět výsledky výzkumu, vývoje a inovací do praxe, a tak je zhodnocovat a komercializovat.
Oceňujeme duševní vlastnictví a poskytujeme právní poradenství, zejména v oblasti licencování a patentové politiky. Pro nově vzniklé společnosti – startupy a spin-offy – zajišťujeme i obecné poradenství, a to především v oblasti marketingu, financování a vztahu s investory a médii.

VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ PLATFORMA

Znalost vysokoškolského prostředí, potřeb trhu a problematiky měst a obcí nám umožnuje úspěšně propojovat všechny důležité aktéry v systému.
Pro malé, střední a velké podniky a pro veřejnou správu vyhledáváme vhodné technologie a výzkumné a inovační týmy. Školám a výzkumným organizacím pomáháme najít aplikační partnery. Pro investory identifikujeme zajímavé příležitosti.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pomáháme výzkumný, vývojový nebo inovační projekt nejen vytvořit, ale i zdárně realizovat.
Konzultujeme výběr vhodných technologií i způsob jejich užití, zajišťujeme věcné a výzkumné zaměření projektu. Sestavujeme odborné technické týmy, rozpočet i harmonogram. Kromě metodické podpory a projektového řízení vyhledáváme možné zdroje financování.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Poskytujeme odborné konzultace a poradenství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Konzultujeme výběr vhodného financování z národních i evropských zdrojů. Zpracováváme specializované audity a studie proveditelnosti. Analyzujeme a zpracováváme strategické a koncepční materiály. Vedle přípravy projektů a jejich řízení radíme se zaváděním výsledků projektů a inovací do praxe.