Naše poslání
 • Realizujeme aplikovaný výzkum.
 • Budujeme partnerský ekosystém akademické sféry a světa businessu.
 • Poskytujeme akcelerační program a inkubační služby pro výzkumné i podnikatelské projekty.
 • Rozvíjíme mezinárodní partnerství pro transfer znalostí a technologií.
PATRIC funguje jako
 • Akcelerační program a inkubátor pro výzkumné a podnikatelské projekty – podpora akademického start-up ekosystému.
 • Platforma pro start-upy a spin-offy v ČR.
 • Realizátor aplikovaného výzkumu.
 • Platforma pro mezinárodní transfer technologií (zejména mezi ČR, Izraelem a Jižní Koreou).
K našim hlavním činnostem patří:
 • Pilotní start-up akcelerátor dle Inovační strategie ČR 2030.
 • Inovační tržiště vědeckých projektů, odborníků a firem.
 • Oceňování a zhodnocování duševního vlastnictví.
 • Podpora talentovaných studentů a vědeckých pracovníků (spin-off).
 • Mezinárodní transfer technologií.
 • Poradenské a podpůrné služby v průběhu všech fází aplikovaného výzkumu.
 • Vyhledávání a využívání zdrojů financování.
 • Sdílení a šíření příkladů best practice v oblasti inovací a pokročilých technologií.
Zajišťujeme celý životní cyklus start-upu:
 • Nabízíme služby od vzniku projektu až po jeho business exit.
 • Poskytujeme podporu v průběhu celého inovačního procesu.
 • Efektivně řídíme transfer příslušných technologií.
 • Poskytujeme právní poradenství, zejména v oblasti patentové politiky.
 • Zajišťujeme i obecné poradenství – marketing, financování, vztah s médii.
Zpracování nápadu
Založení projektu
Vývoj a výzkum
Vstup na trh
Expanze
Exit
Pomáháme přenášet akademické znalosti do praxe, a tak komercializovat výsledky výzkumu:
 • Integrujeme inteligentní platformu pro nabídku a poptávku výzkumných projektů.
 • Vyhledáváme technologie a výzkumné partnery pro firmy.
 • Identifikujeme příležitosti pro investory.