Účelem této Příručky vynálezce je poskytnout základního průvodce všemi klíčovými fázemi přeměny vynálezu v komerční produkt. Tuto příručku vydává Evropský patentový úřad, její obsah se netýká pouze otázek duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví je sice bezpochyby základem k úspěšnému využívání nových myšlenek, představuje však pouze jeden z několika důležitých aspektů inovace.

Příručka je členěna do 10 oddílů, kterými jsou:

  • Prozrazení a utajení
  • Novost a stav techniky
  • Konkurence a tržní potenciál
  • Odhad budoucího rizika
  • Prokázání funkčnosti vynálezu
  • Ochrana Vaší myšlenky
  • Budování týmu a shánění financí
  • Obchodní plánování
  • Nalezení a oslovení společností
  • Jednání se společnostmi