Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vydal zprávu o stavu porušování práv duševního vlastnictví. Tato zpráva shrnuje zjištění průzkumu zabývajícího se rozsahem a hospodářskými důsledky porušování práv duševního vlastnictví v EU, který v posledních letech prováděl Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (středisko pro sledování). Popisuje a rozebírá důkazy o ekonomické hodnotě práv duševního vlastnictví v hospodářství EU, míru využívání této hodnoty, mechanismy v oblasti porušování práv duševního vlastnictví zneužívající této hodnoty a opatření přijímaná v reakci na uvedené problémy.